Katalógové záhradné kancelárie

 

Hlavnými výhodami katalógových kancelárií sú rýchla dostupnosť a optimalizovaná cena. Na prípravných prácach Vám dokážeme ušetriť množstvo času. Vďaka tomu, že nie je potrebné pri každej dodávke navrhovať a tvoriť stavbu takmer nanovo. Súčasne vieme vďaka realizovaným objemom rovnakých  stavieb optimalizovať aj ceny materiálov a stavebných prác. To sa pretaví do skvelej ceny katalógových stavieb.

Ponúkame Vám niekoľko typov riešení záhradných kancelárií v rôznych konštrukčných variantoch.

Pri katalógových záhradných kanceláriách odpadá zdĺhavý proces analýzy individuálnych požiadaviek, kalkulácií konštrukčných a materiálových variantov, projekčnej činnosti, zabezpečovania individuálnych materiálov a tiež proces samotnej výroby na mieru.

Na stavbu katalógovej stavby sme dokonale pripravení, vychádzame z hotovej projektovej dokumentácie a z predpripravených konštrukčných celkov a materiálov, ktoré vieme dodať takmer ihneď. To znamená, že samotnú stavbu vieme pripraviť skutočne rýchlo. Následne stavbu dodáme na predpripravený stavebný základ, napojíme na siete a odovzdáme do Vašich rúk.

Etapy dodávky

 • založenie základov stavby
  1 - 2 dni (na skrutky)
 • realizácia samotnej stavby
  cca 30 dní
 • exteriérový a interiérový obklad
  cca 8 dní
 • pripojenie stavby na siete
  1 deň

Založenie malej stavby

Založenie každej záhradnej kancelárie môže byť riešené na zemných vrutoch, alebo na betónovom podklade. Spôsob riešenia založenia je na výbere zákazníka a možnostiach priestoru v ktorom sa stavba inštaluje.

Nosná konštrukcia záhradného domčeka

Klasický variant bez možnosti premiestňovana

Má konštrukciu zhotovenú s použitím klasických konštrukčných spojov, založený je na spájaní drevených konštrukčných KVH a BSH konštrukcii s modernými spojovacími materiálmi pre moderné drevostavby. Takto zhotovená konštrukcia nie je vhodná na premiestňovanie pomocou žeriavu alebo inej zdvíhacej techniky a je určená pre trvalé použitie na mieste zhotovenia.

Drevená nosná konštrukcia

Konštrukcia prenosná so spevnenou nosnou konštrukciou:  tento variant konštrukcie umožňuje prenos stavby z miesta na miesto pomocou zdvíhacej a manipulačnej techniky. Konštrukcia Stavba sa stáva modulárne prenosnou po jej odstrojení na mieste (odpojenie inžinierskych sietí, uvoľnenie kotvení a spojovacích prvkov atď). Prípojky sú zhotovené ako odpojiteľné, s flexibilným napojením, prvky ktoré zabezpečujú stabilné ukotvenie stavby sú demontovateľné s možnosťou opätovného použitia na novom mieste.

            Cena takéhoto riešenia navyšuje celkové náklady na GO o asi 15% oproti klasickému variantu.

Tabuľka 1: Možnosti skladby plášťa záhradnej kancelárie

Obvodový plášť

Obvodové steny ako ja podlaha a strecha sú zhotovené zo sendvičových panelov rôznej konštrukcie (viď tabuľka). Tieto sú opláštené modernými materiálmi podľa výberu investora, pre zabezpečenie vysokej životnosti a komfortu užívania. Hrúbka izolácie obvodového plášťa je minimálne 100 mm, podľa výberu zákazníka môže byť hrúbka izolácie rôzna. Dostupné typy sendvičových panelov a izolačných materiálov sú uvedené v prehľadnej tabuľke.

Samostatnou možnosťou je integrovanie sklenených bezrámových izolačných výplní namiesto časti obvodového plášťa.