Corona F3

od 1 380 EUR / m2 pôdorysu

Katalógový model záhradnej kancelárie s terasou a slnolamom.

Jedná sa o malometrážnu celoročne obývateľnú, zateplenú stavbu, zhotovenú na báze drevených konštrukcií. Vonkajší vzhľad stavby je vždy ovplyvnený najmä použitými materiálmi, primárne je v tomto modeli použitá drevina. Jej primárne využitie je ....

Ponúkame množstvo variantov založenia stavieb typu Corona, možností nosnej konštrukcie i obvodového plášťa.

Súčasťou stavby je drevená terasa. Pred zasklenie je nad terasou umiestnený slnolam.

Konštrukčné riešenie umožňuje do budúcna jednoducho rozširovať priestor ale aj dotvárať okolie v exteriéri stavby na mieru.