Corona F5

cena realizácie od 1 450 EUR / m2 pôdorysu

Katalógový model záhradnej kancelárie.

Jedná sa o malometrážnu celoročne obývateľnú, zateplenú stavbu, zhotovenú na báze drevených konštrukcií. Vonkajší vzhľad stavby je vždy ovplyvnený najmä použitými materiálmi, primárne je v tomto modeli použitá drevina. Jej primárne využitie je ....

Ponúkame množstvo variantov založenia stavieb typu Corona, možností nosnej konštrukcie i obvodového plášťa.

Konštrukčné riešenie umožňuje do budúcna jednoducho rozširovať priestor ale aj dotvárať okolie v exteriéri stavby na mieru.