Legislatíva pre stavby záhradných kancelárií sa riadi najmä Stavebným zákonom 50/1976 Zb.

Stavba spojená pevne so zemou

V prípade stavby na betonový základ platia rovnaké pravidlá ako pri stavbe domu. Stavebné povolenie je potrebné.

Stavba pomocou zemných skrutiek

Pri stavbe na zemné skrutky sa takáto stavba nepovažuje za pevné spojenie so zemou, pretože zemné skrutky je možné používať opakovane a niekoľkonásobne. Preto pri stavbe pomocou zemných skrutiek nie je potrebné stavebné povolenie. Stavebné povolenie však môže byť vyžadované vzhľadom na pripojenie k inžinierskym sieťam.