Často kladené otázky

Otázky ktoré nám dávate najčastejšie

Potrebujem betonové základy?

Pri väčšine inštalácii to nie je potrebné. Stavby zakladáme najčastejšie na zemné skrutky, ktoré šetria budúcemu majiteľovi peniaze , množstvo času a umožňujú stavbu bez použitia ťažkých mechanizmov. Zakladanie na zemné skrutky roáme tam, kde nie je veľmi kamenistá pôda-

A čo elektrina?

Súčasťou našich stavieb je kopletná elektrická inštalácie podľa typizovaného projektu konkrétneho modelu, alebo podľa požiadaviek na mieru. Inštaláciu zabezpečujeme v súlade so všetkými potrebnými normami. Stavba má tak pri odovzdaní k dispozícii centrálnu prípojku na elektrickú sieť. Na pripojenie môžete tak použiť samostatnú prípojku od domu alebo ľubovoľný generátor.

Potrebujem povolenie k stavbe?

Povolenie pri stavbe do 25m2 plochy a max 5m výšky nepotrebujete. Výnimkou je stavba na podnikateľské účely. Nutnosťou je dodžanie 2m odstupu od suseda. Je však potrebné ohlásenie stavby. S tým Vám radi pomôžeme.

Bude stavba premiestniteľná?

To závisí od realizovaného modelu. V prípade, že si vyberiete niektorý z modelov, ktorý sme navrhli ako mobilný, je konštrukčne prispôsobený na budúce prenesenie na inú lokalitu. Štandardne používame drevenú konštrukciu, ktorá nemá dostatočnú pevnosť na prenášanie celého objektu.

Za aký čas mi viete dodať stavbu?

Typicky je to pri katalógových modeloch do 45 dní. Všetko však závisí od náročnosti konkrétneho modelu, či ide o katalógový model alebo naopak o stavbu na mieru.